लघुवित्त न्युज । चालु आर्थिक बर्षको दोस्रो त्रैमासमा अधिकांश लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । विवरणअनुसार लघुवित्त कम्पनीहरुको अधिकांश लघुवित्तहरुको खुद ब्याज आम्दानीमा वृद्धि भएको छ भने केही लघुवित्तहरुको खुद ब्याज आम्दानी घटेको छ । यो हालसम्म वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने ५० लघुवित्तहरुको खुद ब्याज आम्दानी हो ।

चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणअनुसार ६ महिनामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले १३ अर्ब ३६ करोड ३३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक बर्षको सोही अवधिमा लघुवित्त संस्थाहरुले १० अर्ब २२ करोड ९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । विवरणअनुसार गत आर्थिक बर्षको यस अवधिको तुलनामा चालु आवको ६ महिनामा लघुवित्त संस्थाहरुले ३०.७४ प्रतिशत बढी खुद ब्याज आम्दानी गरेका हुन् ।

साधना लघुवित्तले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा १४ करोड ८८ लाख ५० हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा साधना लघुवित्तले ९ करोड २१ लाख ९१ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । लघुवित्तले ६१.४५ प्रतिशत बढी खुद ब्याज आम्दानी गरेका हुन् ।

स्वरोजगार लघुवित्तले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा २१ करोड ३३ लाख ५ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा साधना लघुवित्तले १३ करोड ५७ लाख ६३ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । लघुवित्तले ५७.११ प्रतिशत बढी खुद ब्याज आम्दानी गरेका हुन् ।

साधना लघुवित्तले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा १४ करोड ८८ लाख ५० हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा साधना लघुवित्तले ९ करोड २१ लाख ९१ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । लघुवित्तले ६१.४५ प्रतिशत बढी खुद ब्याज आम्दानी गरेका हुन् ।

स्वरोजगार लघुवित्तले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा २१ करोड ३३ लाख ५ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा स्वरोजगार लघुवित्तले १३ करोड ५७ लाख ६३ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । लघुवित्तले ५७.११ प्रतिशत बढी खुद ब्याज आम्दानी गरेका हुन् ।

डिप्रोक्स लघुवित्तले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा ७१ करोड ३० लाख १८ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा डिप्रोक्स लघुवित्तले ६६ करोड १४ लाख ९१ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी ७.७८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
मिर्मिरे लघुवित्तले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा २८ करोड ४५ लाख ४८ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा मिर्मिरे लघुवित्तले १७ करोड ९२ लाख ९० हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी ५८.७० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
फस्र्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा १८ करोड २३ लाख १८ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा फस्र्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तले १२ करोड १५ लाख १३ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी ५०.०३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

स्वाभिमान लघुवित्तले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा ५ करोड ५३ लाख ९० हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा स्वाभिमान लघुवित्तले ४ करोड ४१ लाख ११ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी २५.५६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

लक्ष्मी लघुवित्तले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा २७ करोड १७ लाख २१ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा लक्ष्मी लघुवित्तले २२ करोड ३९ लाख ३६ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी २१.३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
आरएमडिसी लघुवित्तले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा ९ करोड ४३ लाख ८३ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा आरएमडिसी लघुवित्तले ७ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी १८.७८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
आशा लघुवित्तले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा १७ करोड ५३ लाख २० हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा आशा लघुवित्तले ११ करोड ६८ लाख ३८ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी ५०.०५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
सिभिल लघुवित्तले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा ११ करोड ८४ लाख ५५ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सिभिल लघुवित्तले ७ करोड ६ लाख ७४ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी ६७.६० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

गुँरास लघुवित्तले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा ३ करोड ५१ लाख २३ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा गुँरास लघुवित्तले ३ करोड ४० लाख ९९ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी ३.० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

महिला लघुवित्तले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा १४ करोड ४९ लाख ६० हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा महिला लघुवित्तले ९ करोड ८६ लाख ३७ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी ४६.९६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

महुली लघुवित्तले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा १४ करोड ९४ लाख १२ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा महुली लघुवित्तले ९ करोड ६४ लाख १२ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी ५४.९७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा ५७ करोड १० लाख ४७ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तले ३० करोड २६ लाख १३ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी ८८.७० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
नेरुडे लघुवित्तले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा ३३ करोड ६५ लाख ४२ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा नेरुडे लघुवित्तले २४ करोड ८० लाख ८ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी ३५.६९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

एनआईसी एशिया लघुवित्तले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा ७८ करोड २७ लाख ८९ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा एनआईसी एशिया लघुवित्तले ३९ करोड ३१ लाख २९ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी ९९.११ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
समता घरेलु लघुवित्तले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा ११ करोड ७१ लाख ४४ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा समता घरेलु लघुवित्तले ६ करोड २३ लाख २१ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी ८७.९६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

ग्लोबल आइएमई लघुवित्तले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा ३० करोड ३७ लाख ७६ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ग्लोबल आइएमई लघुवित्तले १९ करोड ४७ लाख ३६ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी ५५.९९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
स्वावलम्बन लघुवित्तले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा ७६ करोड ६२ लाख ४७ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा स्वावलम्बन लघुवित्तले ६३ करोड ५० लाख ३० हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी २०.६६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
सबैको लघुवित्तले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा १३ करोड ३१ लाख ७४ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सबैको लघुवित्तले ७ करोड ८८ लाख १२ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी ६८.९७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
वोमी लघुवित्तले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा २० करोड ७४ लाख २४ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा वोमी लघुवित्तले ११ करोड ६८ लाख ६८ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी ७७.४८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
नाडेप लघुवित्तले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा १९ करोड ४१ लाख ६४ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा नाडेप लघुवित्तले १३ करोड ६९ लाख ५७ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी ४१.७७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
गणपति लघुवित्तले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा ६ करोड ३१ लाख ४७ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा गणपति लघुवित्तले ६ करोड ३६ लाख ४५ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी ०.७८ प्रतिशतले घटेको छ ।
सपोर्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा ३ करोड ६४ लाख ५९ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सपोर्ट लघुवित्तले ४ करोड १३ लाख ५३ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी ११.८३ प्रतिशतले घटेको छ ।
मनकामना स्मार्ट लघुवित्तले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा ३ करोड ९८ लाख ३६ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा मनकामना स्मार्ट लघुवित्तले ३ करोड ४९ लाख ५७ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी १३.९५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
उन्नति सहकार्य लघुवित्तले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा १२ करोड १५ लाख ४८ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा उन्नति सहकार्य लघुवित्तले १० करोड २८ लाख ३ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी १८.२३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

एनएमबि लघुवित्तले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा २३ करोड १६ लाख ३१ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा एनएमबि लघुवित्तले २ १ करोड १ लाख ५२ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी १०.२२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
सुर्याेदय लघुवित्तले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा १६ करोड १९ लाख २९ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सुर्याेदय लघुवित्तले ५ करोड ७८ लाख ९२ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी १७९.७० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा ४४ करोड ४० लाख ६५ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तले २५ करोड ७८ लाख ६२ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी ७२.२१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
फरवार्ड लघुवित्तले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा ७३ करोड ८२ लाख ७२ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा फरवार्ड लघुवित्तले ६० करोड १५ लाख ६४ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी २२.७२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
निर्धन उत्थान लघुवित्तले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा १ अर्ब ६ करोड ३५ लाख २३ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा निर्धन उत्थान लघुवित्तले १ अर्ब ४ करोड २३ लाख ३९ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी २.०३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
इन्फिनिटी लघुवित्तले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा १७ करोड ५० लाख २५ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा इन्फिनिटी लघुवित्तले १० करोड ८८ लाख ९० हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी ६०.७३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
छिमेक लघुवित्तले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा १ अर्ब १२ करोड ९ लाख ६७ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा छिमेक लघुवित्तले ९८ करोड ४१ लाख ९ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी १३.९० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
समीट लघुवित्तले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा १७ करोड ९५ लाख २ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा समीट लघुवित्तले ९ करोड ८८ लाख ५० हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी ८१.५९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

विजय लघुवित्तले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा १९ करोड १५ लाख ३४ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा विजय लघुवित्तले १५ करोड ५४ लाख ३५ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी २३.२२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
जनउत्थान लघुवित्तले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा ९ करोड ३२ लाख ५४ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा जनउत्थान लघुवित्तले ७ करोड २७ लाख ५३ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी २८.१७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
किसान लघुवित्तले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा १७ करोड ५१ लाख ३२ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा किसान लघुवित्तले १७ करोड २० लाख ९९ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी १.७६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
मिथिला लघुवित्तले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा ६ करोड ५२ लाख ३२ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा मिथिला लघुवित्तले ५ करोड १३ लाख ६४ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी २६.९९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
साना किसान लघुवित्तले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा ६१ करोड ८३ लाख ६४ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा साना किसान लघुवित्तले ६० करोड ४४ लाख ९० हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी २.२९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
आरएमडिसी लघुवित्तले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा २७ करोड ७४ लाख २२ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा आरएमडिसी लघुवित्तले २० करोड १२ लाख ४ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी ३७.८८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
आँधिखोला लघुवित्तले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा ३ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा आँधिखोला लघुवित्तले ३ करोड ४६ लाख ९२ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी १५.१४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
कालिका लघुवित्तले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा १५ करोड १६ लाख ७० हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कालिका लघुवित्तले १३ करोड ३ लाख ३७ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी १६.३६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
आरम्भ चौतारी लघुवित्तले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा १८ करोड ८२ लाख ३८ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा आरम्भ चौतारी लघुवित्तले १३ करोड २६ लाख ५८ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी ४१.८९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
मानुषी लघुवित्तले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा ४ करोड ९४ लाख ४२ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा मानुषी लघुवित्तले ३ करोड ८३ लाख ९८ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी २८.७६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

जीवन विकास लघुवित्तले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा ८० करोड ३० लाख १४ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा जीवन विकास लघुवित्तले ६० करोड ५३ लाख ५७ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी ३२.६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
नयाँ सारथी लघुवित्तले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा १३ करोड २८ लाख ५ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा नयाँ सारथी लघुवित्तले ११ करोड ६१ लाख ९८ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी १४.२९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
सामुदायिक लघुवित्तले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा ६ करोड १ लाख ५९ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सामुदायिक लघुवित्तले ५ करोड ३३ लाख ४ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी १२.८६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

युनिक नेपाल लघुवित्तले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा १४ करोड २१ लाख ४० हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा युनिक नेपाल लघुवित्तले १२ करोड ५३ लाख ६५ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी १३.३८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

वीन नेपाल लघुवित्तले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा २ करोड ३३ लाख ९७ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा वीन नेपाल लघुवित्तले २ करोड २३ लाख १ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी ४.९१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
ग्रामीण विकास लघुवित्तले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा ६३ करोड २१ लाख ९५ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ग्रामीण विकास लघुवित्तले ५५ करोड ८३ लाख ३ हजार रुपैँया खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी १३.२३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

चालु आर्थिक बर्षको पौष मसान्तसम्ममा सूर्योदय लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी सबैभन्दा धेरै १७९.७० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । वित्तीय विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै खुद ब्याज आम्दानी गर्नेमा छिमेक लघुवित्त रहेको छ भने सबैभन्दा कम ब्याज आम्दानी गर्नेमा विन नेपाल लघुवित्त रहेको छ । यस अवधिमा गणपति लघुवित्त र सपोर्ट लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी घटेको छ भने अन्य सबै लघुवित्तको बढेको छ ।

...
संस्थागत विकासका लागि लघुवित्तमा मर्जर आवश्यक : विमला योगी(सिईओ, जाल्पा लघुवित्त)

विमला योगी सिईओ, जाल्पा  सामुदायिक लघुवित्त २८ जिल्लाहरुमा १०० वटा शाखा कार्यालयहरु र ३ वटा संकलन केन्द्रहरु रहेको जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय कास्कीको पोखरामा छ । राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्षेत्र रहेको लघुवित्तले हजारौं महिलालाई उद्यमशीलताको बाटोतर्फ अगाडि बढाइरहेको छ । १६ करोड चुक्तापुँजी रहेको लघुवित्तले ५ करोड २२ लाखको ५ लाख २२ हजार […]

Sorry, no posts matched your criteria.